Konkurransevilkår

 1. Konkurransen er åpen for personer over 18 år bosatt i Norge, med unntak av ansatte (og deres familie) i Orkla og tilknyttede selskap, deres enheter og andre profesjonelle aktører tilknyttet denne konkurransen.
 2. Konkurransen varer fra 20.03.2023 – 11.06.2023 (”konkurranseperioden”). Vinnerne vil bli kontaktet via telefon eller epost etter at konkurranseperioden er avsluttet, senest 11. juli 2023.
 3. Kjøp av 2 valgfrie Jif-produkter innenfor konkurranseperioden er et vilkår for deltakelse i konkurransen.
 4. Delta i konkurransen ved å fylle ut skjema direkte på www.jifrent.no/konkurranse/.
 5. Når konkurranseperioden er avsluttet, vil 3 vinnere bli trukket tilfeldig. Trekningen av vinnerne er endelig, og kan ikke bestrides. Vinnerne vil bli kontaktet via telefon eller epost etter at konkurranseperioden er avsluttet, senest 11.07.2023. Dersom vi ikke får opprettet kontakt med én eller flere av vinnerne innen én uke etter første forsøk på kontakt vil vinneren(e) bli diskvalifisert fra konkurransen, og ny(e) vinner(e) vil bli trukket.
 6. Premie: 3 vinnere vil motta en pizzagrill. Premien må aksepteres slik som den er, og kan ikke byttes inn mot kontanter.
 7. Arrangøren reserverer seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere en deltaker dersom det foreligger særlige omstendigheter, dersom deltakelsen i konkurransen ikke er gyldig eller dersom vinneren ikke oppfyller kravene som er fastsatt i disse konkurransevilkårene. Arrangøren reserverer seg retten til å avlyse eller modifisere konkurransen ved relevante omstendigheter som helt eller delvis er utenfor arrangørens kontroll.
 8. Utover det som følger av ufravikelig norsk rett, er arrangøren ikke være ansvarlig for konkurransen eller premien, og tar ikke særlig ansvar for deltakelse som er ugyldig på grunn av tekniske problemer utenfor arrangørens kontroll eller problemer angående tilgang til nettsiden.
 9. Alle eventuelle kostnader som oppstår hos deltakerne ved deltakelse i konkurransen eller premiering, er utelukkende deltakerens ansvar.
 10. Konkurransen og vilkårene er underlagt norsk lov og norske domstoler.
 11. Ved å delta i konkurransen aksepterer deltaker disse vilkårene.
 12. Arrangøren av konkurransen er Orkla Home & Personal Care AS:
  Drammensveien 149
  Postboks 423 Skøyen
  0277 Oslo, Norge

  Telefonnummer: + 47 22 54 40 00
  E-post: consumerserviceohpc@orkla.no